Ochrana osobných údajov (GDPR)

Pri poskytovaní našich služieb a prevádzkovaní našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Spracovávame iba údaje, ktoré nám sami zveríte. A to aby sme vám mohli poskytovať naše služby, predložiť vám cenovú ponuku, riadne plniť zmluvy a splniť našu zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady. Ide o: meno a priezvisko, emailový či telefónny kontakt, poštová adresa a fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov).

Adresu a fakturačné údaje potrebujeme na účel plnenia zmluvy a aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Emailovú adresu a telefón máme, aby sme vám mohli elektronicky zasielať nevyhnutné podklady a informácie, predložiť vám cenové ponuky a jednoducho s vami komunikovať.

Cookies na zacielenie reklamy spracovávame len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý zbieranie osobných údajov znemožňuje – používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať .

Samozrejme máte právo vedieť, že vaše osobné údaje spracovávame, aké údaje spracovávame a ako s nimi nakladáme. Rovnako máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom a my máme povinnosť vám potvrdiť, či vaše údaje spracovávame, alebo nie. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu poskytnutých osobných údajov, pokiaľ ich uchovávame v nepresnej podobe.

Samozrejme, keď budete chcieť a nebude to vylúčené, vaše osobné údaje okamžite vymažeme a ďalej ich nebudeme uchovávať. Môžete nám tiež obmedziť rozsah spracovania vašich osobných údajov.

Môžete vzniesť námietku, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene.

Všetky tieto práva môžete uplatniť písomnou formou a my vám do 30 dní od prijatia žiadosti odpovieme. Nezabudnite pripojiť svoju emailovú adresu, kam vám pošleme overovací email – aby sme vedeli, že ste to naozaj vy. Pokiaľ by ste nám nepripojili vašu emailovú adresu alebo inak nepreukázali svoju totožnosť, nemôžeme vašej žiadosti vyhovieť.

Vďaka nášmu kontaktu získavame nejaké vaše osobné údaje. Nakladáme s nimi podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Ohľadom vašich osobných údajov a ich spracovania nám môžete kedykoľvek napísať email na info@saunyspa.sk,  a my vám radi  odpovieme.